Novi broj biltena Victoria Logistic „Za našu zemlju"

Victoria Logistic objavila je 52. broj svog mesečnika „Za našu zemlju".

Dok se prethodni broj bavio setvom, centralna tema novog broja je zaštita useva. Nekoliko članaka posvećeno je različitim sredstvima za zaštitu bilja, a poljoprivrednim proizvođačima naročito koristan može biti ratarski podsetnik sa „ček listom“ za zaštitu useva, kao i tekst o merama nege u usevima soje i suncokreta.

SRB

Rekordna donacija Banci hrane

U okviru velike uskršnje humanitarne akcije „Pomažemo zajedno“, Banka hrane je u samo jednom danu primila rekordnu donaciju od 7 tona osnovnih životnih namirnica. Akciju je organizovala kompanija Delhaize Srbija zajedno sa svojim partnerima, među kojima je bila i kompanija Victoriaoil, članica Victoria Group.

SRB

Setva jarih useva

Sa početkom proleća kreću intenzivni radovi u najznačajnijem poslu u poljoprivredi, a to je setva jarih ratarskih useva. Svake godine se tokom marta, aprila i delom maja pod kukuruzom, sojom, suncokretom i šećernom repom poseje preko 1,5 miliona hektara.

Prva setva je setva šećerne repe, koja će ove godine biti posejana na oko 60.000 hektara što sa očekivanim prinosima zadovoljava potrebe prerađivačkih kapaciteta šećerana u Srbiji.

SRB

Drugi redovni nadzor ATS-a u SP Laboratoriji

U SP Laboratoriji je u martu izvršeno drugo nadzorno ocenjivanje od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS) prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006. Tokom nadzora ATS je izvršio proveru kompetentnosti osoblja ovlašćenog za sprovođenje ispitivanja, kao i proveru opreme i rezultata prethodnih ocenjivanja.

Ove godine je „Obim akreditacije“ SP Laboratorije proširen za metodu određivanja alergena u mleku i specifičnim metodama za ispitivanje hrane.

SRB

Časopis i sajt Victoria Logistic u novom ruhu

Kompanija Victoria Logistic, članica Victoria Group, priprema svakog meseca poljoprivredni časopis „Za našu zemlju". Ulazak u petu godinu objavljivanja obeležen je osveženim dizajnom časopisa, koji se štampa u 3.000 primeraka i distribuira poslovnim partnerima i poljoprivrednim proizvođačima širom naše zemlje, a šalje se i elektronskim putem na preko 1.000 adresa. U časopisu se obrađuju aktuelne teme iz poljoprivrede, prenose iskustva poljoprivrednih proizvođača, objavljuju informacije o aktuelnoj ponudi kompanije, izveštaji sa terena, preporuke i saveti.

SRB

Novi kompanijski video Veterinarskog zavoda Subotica

Veterinarski zavod Subotica, članica Victoria Group, pripremio je novi kompanijski video kao podršku prodaji. Trominutni film sumira razvoj Zavoda i uspehe u poslovanju, uz podsećanje da je najzaokruženiji sistem u oblasti veterine u Srbiji i jedina kompanija koja pruža kompletno rešenje u stočarskoj proizvodnji – od preventive, preko ishrane, do lečenja životinja.

Video možete pogledati ovde.

SRB

Victoria Logistic pred početak setve u emisiji „Brazde"

Natalija Kurjak, direktorka marketinga kompanije Victoria Logistic, gostovala je 19. marta povodom predstojeće setve u poljoprivrednoj emisiji „Brazde” koja se emituje na Radio-televiziji Vojvodina. Ona je govorila o aktuelnoj ponudi repromaterijala kompanije i vrsti podrške koju Victoria Logistic pruža poljoprivrednim proizvođačima, kao i o planovima za ovogodišnji otkup uljarica.

Video prilog možete pogledati ovde.

SRB

Stanje useva uljane repice

Jesenas je posejano između 35.000 i 40.000 hektara pod uljanom repicom. Zbog loših sklopova i oštećenja usled mraza sigurno je da će izvesne površine biti presejane, dok je na većem delu područja uljana repica uspela da se oporavi od oštećenja nastalih u toku zimskog perioda.

SRB

Pages