Preko 750 učesnika na Simpozijumu o zaštiti bilja

Društvo za zaštitu bilja Srbije i ove godine je tradicionalno na Zlatiboru organizovalo 15. Simpozijum o zaštiti bilja u periodu od 28. novembra do 2. decembra. Naučnoj i stručnoj javnosti i predstavnicima agrobiznisa predstavljena su najnovija saznanja u oblasti zaštite bilja u poljoprivredi, šumarstvu i pejzažnoj arhitekturi. Posebna pažnja posvećena je popularizaciji istraživačkog rada i regionalne saradnje.

SRB

Victoria Group treći neto izvoznik Srbije

Istraživanje Biznis info grupe o najvećim i najprofitabilnijim kompanijama u Srbiji u periodu od 2008. do 2015. godine posebno se bavilo temom izvoza i performansama kompanija po sektorima. Prerađivačka industrija je drugi najzastupljeniji sektor, posle sektora trgovine, i generiše gotovo četvrtinu ukupnih poslovnih prihoda u grupaciji 100 najbolje plasiranih kompanija. U ovom sektoru posluju i najveći domaći izvoznici, među kojima se posebno izdvaja prehrambeno-prerađivačka industrija zbog neto efekta i pozitivnog uticaja na trgovinski i platni bilans zemlje.

SRB

Victoriaoil aktivna u Privrednoj komori Srbije

Na sastanku Grupacije proizvođača biljnih ulja u okviru Privredne komore Srbije (PKS) održanom u novembru, Srđan Popov, generalni direktor kompanije Victoriaoil, izabran je za predsednika Grupacije.  Ova Grupacija deo je Udruženja za prehrambenu industriju PKS, a generalni direktor naše uljare ujedno je u istom mesecu izabran za zamenika predsednika odbora ovog udruženja.

SRB

Proizvodnja masti u Subotici

U toku novembra u Veterinarskom zavodu Subotica osposobljen je pogon za proizvodnju predmeta opšte upotrebe u obliku masti. Pogon se prostire se na površini od oko 200 m2 i urađen je u skladu sa svim zahtevima domaće zakonske regulative i standarda vezanih za proizvodnju predmeta opšte upotrebe.

SRB

Novi broj mesečnika „Za našu zemlju"

Victoria Logistic pripremila je novi, 47. broj svog mesečnika „Za našu zemlju".

Pored stručnih tekstova i saveta namenjenih poljoprivrednim proizvođačima, novembarski broj donosi vesti o poljoprivrednim skupovima održanim u prethodnom periodu: konferenciji „Hrana za Evropu“ i „Semenarskim danima regiona“. Posebno izdvajamo intervju Snežane Jovanović, rukovodioca službe kontrole kvaliteta u AgroPort centru Victoria Logistic, kao i članak o „preciznoj poljoprivredi“ u proizvodnji suncokreta.

SRB

Sojaprotein na najvećem evropskom feed sajmu

Sajam EuroTier, najveći sajam u Evropi kada je u pitanju uzgoj životinja, tradicionalno se svake druge godine održava u Hanoveru. Ove godine organizovan je od 15. do 18. novembra, a kompanija Sojaprotein, članica Victoria Group, učestovala je četvrti put za redom. O veličini i značaju sajma najbolje govore podaci o 2.635 izlagača iz 57 zemalja i 162.729 posetilaca iz 158 zemalja.

SRB

Victoria Group o desetogodišnjem iskustvu u korišćenju OIE na konferenciji o biomasi

U Novom Sadu je 15 i 16. novembra održana međunarodna konferencija „SEE ENERGY - Connect&Supply 2016“ u organizaciji Nacionalne asocijacije za biomasu SERBIO, sa ciljem promovisanja korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije i umrežavanja svih aktera u sektoru obnovljivih izvora energije (OIE). Konferencija je okupila oko 200 učesnika: predstavnike stotinak kompanija iz Srbije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije, Mađarske, Nemačke, Rumunije i Slovačke, kao i predstavnike državnih institucija, privrednih udruženja i bankarskog sektora. 

SRB

Sojaprotein deo međunarodne radne grupe za izveštavanje iz oblasti zaštite životne sredine

U Skoplju je 8. i 9. novembra održana međunarodna radna grupa u okviru projekta „Podrška uspostavljanju i unapređenju sistema izveštavanja za Registar transfera polutanata (PRTR) u zemljama zapadnog Balkana i Moldaviji“, koji je implementiran od strane Regionalnog ekološkog centra uz podršku Ministarstva za zaštitu životne sredine Republike Nemačke. U pitanju je evropski registar podataka o industrijskim postrojenjima sa aspekta zaštite životne sredine.

SRB

Pages