Održan 7. Poljoprivredni forum „Hrana za Evropu“

Sedmi poljoprivredni forum „Hrana za Evropu“ u organizaciji Ekonomskog instituta i Društva agrarnih ekonomista Srbije, okupio je stručnjake iz nauke i prakse u Vrdniku od 16. do 18. novembra. U radu foruma posvećenom temi „Pametna poljoprivreda“ učestvovali su predstavnici vlade, Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), Privredne komore Srbije, poljoprivrednih i prehrambenih kompanija i zadruga.

SRB

„Originalni razgovori” kao podrška mladima uz učešće Victoria Group

Kompanija Victoria Group učestvovala je u projektu „Originalni razgovori” u organizaciji „Original magazina” i Fondacije Novak Đoković. Cilj ovog projekta bio je da se mladima bez većeg radnog iskustva omogući razgovor sa stručnjacima za ljudske resurse velikih kompanija u Srbiji i, kroz simuliran intervju za posao, pruži prilika da poboljšaju svoje komunikacione veštine, unaprede CV i prevaziđu tremu kod predstavljanja svojih kompetencija potencijalnom poslodavcu. Na ovom događaju održanom 18.

SRB

Pravo vreme za analizu zemljišta kao investiciju u petogodišnje planiranje proizvodnje

Polazna tačka na putu do visokih, kvalitetnih prinosa i roda je sprovođenje agrotehničke mere – analize plodnosti zemljišta. Analiza plodnosti omogućava poljoprivrednim proizvođačima da indirektno uštede novac, tako što će na osnovu njenih rezultata saznati hemijsku vrednost  zemljišta, i shodno tome šta mu kroz mineralna hraniva treba dodati i u kojoj količini.

SRB

Živinarima predstavljen pelet za prostirku iz kompanije Victoria Starch

Na Tari je od 26. do 30. septembra održano  XXVI Savetovanje živinara sa međunarodnim učešćem, u organizaciji kompanije CIIP Živinarstvo. Preko 170 učesnika imalo je priliku da na ovom događaju sazna sve detalje o agro peletu za prostirku za životinje, novom proizvodu koji je na tržište plasirala kompanija Victoria Starch, članica Victoria Group.

SRB

Victoria Logistic izdala 57. broj biltena „Za našu zemlju"

Kompanija Victoria Logistic pripremila je 57. broj biltena „Za našu zemlju".

U novom broju ova kompanija članica Victoria Group predstavila je aktuelnu ponudu pesticida za primenu u uljanoj repici, savremeni način uzorkovanja zemljišta, ali i novi proizvod koji je Victoria Starch, takođe članica Victoria Group, plasirala na tržište – pelet za prostirku za životinje od pšenične slame.

SRB

Pages