Victoria Logistic o značaju standardizacije na Zimskom seminaru farmera

Na Tari je 29. januara otvoren 13. Zimski seminar farmera u organizaciji udruženja poljoprivrednika „Klub 100P plus” iz Novog Sada, koji će trajati do 4. februara. Otvaranju seminara prisustvovalo je oko 350 gostiju koje je pozdravio ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine, Branislav Nedimović.

Ispred kompanije Victoria Logistic, koja tradicionalno ima svoje predstavnike na ovom skupu, dr Duško Marinković, zamenik rukovodioca Stručne službe, održao je prezentaciju o značaju standarda u poljoprivrednoj proizvodnji.

SRB

Victoria Logistic tradicionalno na Savetovanju agronoma

I ove godine je na Zlatiboru organizovano 51. Savetovanje agronoma i poljoprivrednika Srbije u organizacija Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada u periodu od 22. do 28. januara 2017. godine. U istom periodu održan je i 63. Simpozijum „Poljoprivredna tehnika“ u organizaciji Nacionalnog naučnog društva za poljoprivrednu tehniku i Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada.

SRB

Međunarodni simpozijum veterinara u Beogradu

U Beogradu je 11. novembra održan Prvi simpozijum sa međunarodnim učešćem u organizaciji Udruženja veterinara velike prakse Srbije (UVVPS), pod nazivom „Zdravstvena zaštita i reprodukcija papkara 2016“.  UVVPS je strukovno udruženje koje okuplja preko 610 članova, a osnovano je sa namerom razmene i primene znanja u oblastima koje se tiču različitih aspekata uzgoja goveda, svinja, ovaca i koza. Simpozijum je imao međunarodni karakter, a predavači su bili stručnjaci iz Nemačke, Grčke i Mađarske. Program je pratilo oko 400 predstavnika veterinarske struke Srbije i regiona.

SRB

Pages