Victoria Logistic sertifikovana prema ISCC standardu

Kompanija Victoria Logistic, kao jedan od vodećih otkupljivača uljarica i žitarica u našoj zemlji, uvela je ISCC standard - međunarodni sistem sertifikacije koji se odnosi na održivu proizvodnju i emisiju gasova, odnosno sertifikaciju biomase i bioenergije.

ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) obezbeđuje dokaz o usaglašenosti u pogledu ekoloških i društvenih kriterijuma kao i sledljivosti, što kvalifikuje biomasu kompanije za pravno priznavanje u skladu sa ciljevima Evropske direktive 2009/28/EC (EU RED).

Ovom sertifikacijom obuhvaćeni su uljana repica, soja i kukuruz od poljoprivrednih kultura, ali i osam silosa u vlasništvu kompanije. Na ovaj način, Victoria Logistic će obezbeđivati sertifikovanu sirovinu za Victoriaoil i Sojaprotein, fabrike koje takođe posluju u okviru poslovnog sistema Victoria Group, kao još jednu garanciju bezbednosti i kvaliteta proizvoda.

Victoria Logistic obezbedjuje sledljivost kroz ceo lanac snabdevanja - od poljoprivrednih proizvođača do preradjivača. Do sada je, takođe, sertifikovano i šest dobavljača, a u nastavku procesa, u toku kampanje soje i kukuruza, biće uključeno još 14 dobavljača.