Victoria Group predstavila iskustva svojih fabrika u korišćenju biomase

Privredna komora Srbije i Društvo termičara Srbije (DTI) organizovali su 3. decembra konferenciju o korišćenju biomase u energetske svrhe u Srbiji. U sesiji o potencijalima upotrebe biomase učestvovao je Dragan Urošević, energetski menadžer Victoria Logistic, članice Victoria Group, i u svojoj prezentaciji predstavio iskustva kompanije koja od 2006. godine koristi biomasu kao obnovljiv izvor energije.

Victoria Logistic je u novembru ove godine otpočela serijsku proizvodnju peleta od biomase u pogonu u Zrenjaninu, koji je do nedavno korišćen uglavnom za interne potrebe fabrika Sojaprotein i Victoriaoil. U narednom periodu planirano je proširenje postojećih kapaciteta kako bi peleternica mogla da zadovolji i rastuće potrebe eksternih kupaca.