Vesna Trifković

Asistent koordinatora nabavke
Sektor nabavke

Victoria Group