Investicije

Kompanija Victoria Group investirala je preko 250 miliona evra u razvoj proizvodnje - proširenje kapaciteta i modernizaciju tehnologije. Samo u periodu 2011-2012 realizovane investicije iznose preko 55 miliona evra.

Neke od najvećih investicija su:

Sojaprotein:

2003/2004 Big-Bag pakerica (Librawerk)

2003/2004 Magacin gotove robe (Budućnost)

2004/2005 Povećanje kapaciteta FDS-a

2005 Nova susara za zrno (Schmidt Seeger)

2007 Magacin ambalaže

2007 Podno skladište za biomasu

2008/2009 Linija za pakovanje i paletizaciju (BTH)

2008/2009 Linija za ekstrudiranje (Wenger)

2011 Ekstruder (Buhler)

2008/2009 Linija za mlevenje belih flekica (Bauermeister)

2010 Linija za mlevenje punomasnog materijala (Hosokawa Alpine)

2007 Kotao na biomasu – slamu (Kirka)

2011/2012 Magacin gotove robe (Slovas)

2011/2012 Rekonstrukcija gasne kotlarnice

2010/2012 TSPC – pogon za proizvodnju tradicionalnih proteinskih koncentrata

2011/2012 Fabrika vode

2011/2012 Kotao na melasu (Vyncke)

2012 HP kotao na peletiranu slamu (Vyncke) – u toku

 

Victoriaoil:

2005/2006 Prva rekonstrukcija Crushing-a (HF Group)

2006/2007 Rafinerija/Biodizel (Lurgi)

2007 Kotao na biomasu – ljusku (Kirka)

2008 Podno skladište za ljusku

2009/2010 Druga rekonstrukcija Crushing-a (HF Group, Lurgi, DeSmet, Westfalia itd.)

2009 Linija za punjenje ulja u PET (Siedel)

2010 Cold degumming (Westfalia)

2010/2011 Podno skladiste za suncokret i sačmu (Inter-kop)

2012 Kotao na biomasu – ljusku (Vyncke) – u toku

 

Fertil:

2005/2006 Fabrika za kompaktiranje đubriva (Koepern)

 

SP Laboratorija:

2005/2006 Nova zgrada laboratorije sa ispoštovanim svim uslovima zaštite od cross kontaminacije, bezbednosti izvršilaca i zaštite životne okoline

2007 IRMS Instrument za određivanje odnosa stabilnih izotopa

2011 ICP/MS Instrumenta sa indukovanom kuplovanom plazmom i masenim detektorom za određivanje metala, metaloida i radioaktivnih izotopa

2012 LC/MS/MS Tečni hromatograf sa masenim spektrometrom za konfirmaciju rezidualnih nivoa kontaminenata u hrani i hrani za životinje

 

Luka Bačka Palanka:

2011 Izgradnja obaloutvrde u dužini 486,31m (u toku)

 

Veterinarski zavod Subotica:

2007 Kupovina pogona u Srpskoj Crnji i otkup licenci od “Simbiofarma” za proizvodnju veterinarskih lekova

2008 Trafo stanica – izgradnja

2008-2009 Pogon za ekstrudiranje hrane za ribu

2008-2009 Kotlarnica

2008-2009 Regalno skladište

2008-2009 Adaptacija pogona i nabavka opreme za proizvodnju praškastih veterinarskih lekova u Srpskoj Crnji u skladu sa GMP standardom

2008-2010 Adaptacija pogona i nabavka opreme za proizvodnju tečnih veterinarskih lekova u Subotici u skladu sa GMP standardom

2010-2011 Izgradnja usipnog kosa u silosu

2011-2012 Adaptacija pogona i nabavka opreme za plazmu u skladu sa GMP standardom