Sektori kompanije

Operacije
Stefan Babović
Direktor
+381 11/3532 701

Prodaja
Savo Vukićević
Direktor
+381 21/4895 440
vgprodaja@victoriagroup.rs

Aleksandar Jerić
Rukovodilac prodaje B2C
+381 11/3532 292

Finansije
Milan Marković
+381 11/3532 701
vgfinansije@victoriagroup.rs

Strategija
Thomas Boitani FitzGerald
Direktor
+381 11/3532 701
vgstrategija@victoriagroup.rs

Korporativne komunikacije
Tamara Vlastelica Bakić
Savetnik
+381 11/3532 391
vgkomunikacije@victoriagroup.rs

Pravni poslovi
Branislava Pavlović
Direktor
+381 11/3532 224
vgpravnisektor@victoriagroup.rs
 
Ljudski resursi
Marija Tatarević
Direktor
+381 11/3532 311
vghr@victoriagroup.rs

IT
Vladimir Kragulj
Direktor
+381 21/4895 463
vgit@victoriagroup.rs