Sektori kompanije

Operacije
Stefan Babović
Direktor
+381 11/3532 700

Finansije
Milan Marković
Direktor
+381 11/3532 701
vgfinansije@victoriagroup.rs

Prodaja
Savo Vukićević
Direktor
+381 21/4895 440
vgprodaja@victoriagroup.rs

Aleksandar Jerić
Rukovodilac prodaje B2C
+381 11/3532 292

Trading
Vladan Kaličanin
Direktor
+381 11/3532 721
vgtrading@victoriagroup.rs

Pravni poslovi
Branislava Pavlović
Direktor
+381 11/3532 224
vgpravnisektor@victoriagroup.rs
 
Ljudski resursi
Marija Tatarević
Direktor
+381 11/3532 311
vghr@victoriagroup.rs

Korporativne komunikacije
Tamara Vlastelica
Savetnik
+381 11/3532 391
vgkomunikacije@victoriagroup.rs

IT
Vladimir Kragulj
Direktor
+381 21/4895 463
vgit@victoriagroup.rs