Veterinarski zavod Subotica nastavlja da pomaže

Veterinarski  zavod Subotica nastavio je da pomaže u procesu zbrinjavanja životinja sa područja ugroženim poplavama, i ove nedelje donirao je Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 230 komada SU-PER EC 25 koncentrata iz programa sredstava za dezinsekciju, kao i 40 vakcina za životinje Tetaser  (tetanus antitoksin) Naučnom institutu za veterinarstvo Srbije u Beogradu.

Ovom gestu prethodila je donacija jedne tone hrane za pse, koju je Zavod ustupio Veterinarskom fakultetu u Beogradu, odakle se distribuirala u sve prihvatne centre u kojima su privremeno smešteni vlasnici sa svojim ljubimcima, evakuisani iz poplavljenih područja.

Pored pomoći životinjama, Veterinarski zavod Subotica, donirao je značajnu količinu hrane i za pomoć evakuisanim sugrađanima, pa je tako pored uz ukupnu novčanu donaciju na nivou Victoria Group, učestovao sa preko 52.000 konzervi i tegli konzervisane hrane za ljude i 7.600 gelova za dezinfekciju.

Na predstojećem takmičenju pod nazivom Šmekerica contest, koji će se održati u subotu 7. juna, u Nišu, Veterinarski zavod Subotica, u saradnji sa niškim udruženjima za zaštitu životinja, organizovaće i sakupljanje hrane i opreme za sve one ljubimce koji su ugroženi u poplavama.