Uspešno održan sastanak u kompaniji Nestle

Kolega Vladimir Šarac, rukovodilac razvoja Sojaproteina i Marija Tatarević, direktorka HR-a ispred kompanije Victoria Group juče su bili na sastanku u kompaniji Nestle u njihovoj fabrici u Surčinu. Na sastanku je pored predstavnika naše komapnije, jedne od njihovih najvećih dobavljača, bio prisutan i gospodin Bartom Vandevetereom, direktor korporativnih komunikacija i javnih poslova kompanije Nestlé za celokupnu Zonu EMENA (Europa/Middle East/North Africa), državni sekretar Ministarstva za zaštitu životne sredine Ivan Karić, kao i državni sekretar Ministarstva poljoprivrede Senad Mahmutović.  Svrha sastanka je bila sagledavanje prioriteta u želji da se doprinese boljitku lokalne zajednice i ostvari partnerstvo u budućnosti. Neke od tema bile su:

•             Food safety – generalno i harmonizacija zakona sa EU (European Green Ambition)

•             Food labeling

•             Konekcije sa lokalnim strukturama, saradnja sa institucijama

•             Izvoz

•             Ušteda energije u proizvodnji, plastika, food waste, packaging, recikliranje

•             Javne nabavke

•             Veganstvo

•             Deklaracije na proizvodima i nutri score

•             Zapošljavanje mladih, dual education

•             Ravnopravnost polova u zapošljavanju

•             Naša odgovornost prema društvu i životnoj okolini