Saopštenje za medije

Povodom pominjanja kompanije Victoria Group u vezi sa istragom poslovanja kompanije HIP „Azotara“ iz Pančeva, nalazimo za potrebno da iznesemo sledeće činjenice:

Predmetna saradnja Victoria Grupe i Azotare Pančevo odnosila se isključivo na robnu pozajmicu pšenice, ne na prodaju.

Kompanija Victoria Logistic primila je od Azotare Pančevo 3. marta 2010. godine pisani zahtev za pozajmicu 100.000 tona pšenice.

Na osnovu ovog zahteva, 17. marta 2010. godine, sačinjen je “Ugovor o robnom zajmu merkantilne pšenice rod 2009”, na osnovu koga je Victoria Logistic pozajmila Azotari Pančevo ukupno 75.000 tona pšenice. Rok za vraćanje pozajmice je bio 25.12.2010. godine. Svoje ugovorne obaveze Azotara Pančevo ispunila je prema Victoria Logistic, takođe u robi.

Victoria Group godišnje kupi i skladišti od 100 do 300 hiljada tona pšenice. Ova roba skladišti se delom u sopstvenim, a delom u iznajmljenim silosima. Pozajmljivanjem pšenice, iako nije naplatila kamatu od zajmoprimaoca, kao u slučaju pozajmice Direkcije za robne rezerve, Victoria Logistic je smanjila troškove zakupa silosa za skladištenje pšenice u datom periodu.

Iako je reč o robnom zajmu po principu „pozajmljeni kilogram – vraćeni kilogram“, a ne kupoprodajnom odnosu, Zakon o PDV-u zahteva definisanje cene predmetne robe, koja je u datom trenutku, po nabavnoj ceni koštanja, iznosila 12 dinara po kilogramu. Cena od 12 dinara po kilogramu odgovarala je tržišnim cenama pšenice u trenutku potpisivanja Ugovora.

Povodom medijskog pominjanja kompanije Victoria Group u kontekstu regresiranog đubriva, nalazimo za potrebno da vam saopštimo sledeće činjenice:

Fabrika Fertil, članica Victoria Group, učestvovala je ukupno na četiri kvalifikacije koje je država Srbija raspisala za proizvođače mineralnih đubriva, povodom Uredbe o regresiranju mineralnih đubriva u periodu 2008-2010. godine.

Kvalifikacije se raspisuju javno, a pravo učešća imaju sve kompanije koje zadovoljavaju osnovne propisane uslove u pogledu kvaliteta đubriva i raspoloživih količina.

Nakon što se utvrdi da zainteresovani proizvođač mineralnog đubriva zadovoljava predviđene uslove, ista firma se smatra kvalifikovanom da svoje đubrivo ponudi, u količini koju želi, na Produktnoj berzi Novi Sad.

Nakon ponuđenih količina đubriva na Produktnoj berzi, poljoprivrednici koji ostvaruju pravo na državne subvencije, imaju slobodu da sami odaberu od kog proizvođača će kupiti robu, u zavisnosti od uslova koje je proizvođači nude.

Usled činjenice da je na tenderima učestvovalo nekoliko firmi, često je ukupna količina predviđena subvencijom prerastala potražnju tako da se proizvođačima, samim tim i Victoria grupi, neretko dešavalo da ne prodaju čitavu količinu za koju su aplicirali.

Nakon završetka prodaje na Produktnoj berzi Novi Sad, i tek nakon utvrđivanja nadležnih kontrola u pogledu legitimnosti krajnjih korisnika subvencija, država uplaćuje regresirani iznos na račun proizvođača. U slučaju kvalifikacije iz 2008. godine, usled nagle devalvacije dinara, Victoria Group beleži gubitak od 2,5 miliona evra. 

Fabrika za proizvodnju mineralnih đubriva Fertil, članica Victoria Group od 2006. godine, kontinuirano ostvaruje izuzetne tržišne rezultate, bez obzira na aktuelnu politiku subvencija, koja se u proteklih šest godina više puta menjala.

Fabrika Fertil godišnje proda između 200.000 do 300.000 tona mineralnog đubriva.
Ukupno na sve četiri kvalifikacije, u periodu od tri godine (2008/2009/2010) fabrika Fertil prodala je oko 300.000 tona mineralnog đubriva (u proseku 75.000 tona po kvalifikaciji). Isto toliko ova fabrika prodala je u istom periodu na domaćem i inostranom tržištu.

Samo prošle godine, bez državnih subvencija za mineralna đubriva, ova fabrika je prodala preko 295.000 tona.

Kompanija Victoria Group posluje po veoma strogim standardima, a transparentnost poslovanja i poslovnih podataka čini svaku proveru jednostavnom. Kompanija je u svakom trenutku spremna da dokumentuje navedene činjenice.

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Sektoru za korporativne komunikacije Victoria Group.