Ribnjak Riboteks pogođen poplavom

Poplave su načinile veliku materijalnu štetu u Riboteksu, članici Victoria Group, koja je potpuno odsečena od pristupnih saobraćajnica. Most na prilazu Ribotekstu je srušen, pa mu se može prići isključivo peške, i već sada je evidentno da je ribnjak pretrpeo značajna oštećenja. Potpuna šteta je na građevinskom objektu za dovod vode iz reke Trešnjice, a ugrožen je i pretaložnik usled velikih klizišta. Odroni uz upravnu zgradu su takvog obima da će zahtevati tešku mehanizaciju kada vremenski uslovi dozvole sanaciju štete. Na ribnjaku se trenutno održava samo minimum procesa proizvodnje u cilju spašavanja ribljeg fonda.

Trešnjica
Trešnjica
Trešnjica