Preporuka Agrotima Victoria Logistic za početak setve

Agrotim Victoria Logistic preporučuje svim poljoprivrednim proizvođačima da odmah počnu sa setvom soje, suncokreta i kukuruza. U naredne dve nedelje vremenski uslovi će biti povoljni, odnosno temperature neće biti ispod 12 stepeni celzijusa, što pogoduje semenu da klija i niče. Posebna pažnja treba da se posveti gustini setve, koja zavisi od vlažnosti i prisutnosti azota u zemljištu.