Generalni direktor Victoria Group učestvovao na Ekonomskom samitu 2013

Generalni direktor kompanije Victoria Group, Zoran Mitrović, učestvovao je na panelu pod nazivom ’Neophodne reforme za postizanje makroekonomske stabilnosti’, koji je održan u okviru 13. Srpskog ekonomskog samita ove nedelje, u hotelu Metropol.

Govoreći o ključnim faktorima koji utiču na ekonomsku stabilnost zemlje, Zoran Mitrović istakao je da je potrebno uskladiti domaću regulativu u oblasti proizvodnje i prerade hrane sa evropskim okvirima čime bi srpskoj robi bila širom otvorena vrata Evropske unije. Mitrović je naveo i da se od Vlade i resornog ministarstva očekuje da privredi omoguće korišćenje predpristupnih fondova Evropske unije namenjenih poljoprivredi, a koji su u velikoj meri podigli konkurentnost novih zemalja članica EU kao i da je potrebno budžetskim sredstvima dodatno podstaći razvoj konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje, čiji krajnji cilj bi bio da umesto sirovina u inostranom plasmanu bude veća zastupljenost proizvoda više vrednosti, koji će doprineti spoljnotrgovinskom bilansu. 

Panelu su, pored g-dina Mitrovića, prisustvovali Branislav Grujić, predsednik PSP Farman, Aleksandar Vlahović, predsednik srpske asocijacije ekonomista, Darko Popović, član Izvršnog odbora u okviru Banca Intesa i Mihailo Janković, generalni direktor komapnije Knjaz Miloš.