Osnovni podaci

Victoria Group društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd
Skraćeno poslovno ime: Victoria Group doo Beograd
Pravna forma: Društvo sa ograničenom odgovornošću

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 115b, 11070 Novi Beograd
Tel: +381 11 3532 700
Datum osnivanja: 08.11.2001.
PIB: 101898648
Matični broj: 17364723
Tekući broj: 205-7438-84 Komercijalna Banka Beograd
165-275-93 Hypo Alpe Adria Bank ad Beograd

Ogranak u Novom Sadu

Hajduk Veljkova 11, p.fah 41
21112 Novi Sad
tel:+381 21 4895 400, 4895 409