Stanje useva pšenice

Trenutne temperature pogoduju rastu i razvoju pšenice. Padavine iz prethodnog perioda nisu značajnije popravile stanje vlage u zemljištu. Primena N đubriva na parcelama pod ovom žitaricom je završena. Pšenica se trenutno nalazi u fazi vlatanja-porasta stabla. Broj kolenaca se razlikuje u zavisnosti od rokova setve, najčešće usevi se nalaze u fazi od jednog do tri kolenca.

Bolesti su prisutne na pšenici u svim regionima posebno iz ranih rokova setve i to: Septoria tritici-pegavost lista, Erisyphe graminis-pepelnica. Na pšenicama koje su pretrpele značajnija oštećenja od vetra i niskih temperatura prisutnost bolesti je veća. Korovi su vidljivi u usevima pšenice: Galium - prilepača, Stellaria - mišljkinja, Sinapis arvense - gorušica, Cirsium - palamida, Fumaria officinalis - dimnjača. Njihovo tretiranje se očekuje u narednim danima (temparature su se ustalile). Primena herbicida, ali i fungicida je u toku na usevima pšenice.

Usev pšenice na parceli Poljoprivredne škole u Futogu nalazi se u početku faze vlatanja. Prisustvo bolesti nije primećeno. Korovi su vidljivi u usevu pšenice. U toku naredne nedelje biće izvršena primena herbicida. Srneća divljač je na manjem delu parcele napravila značajnija oštećenja na usevu.