Fertil d.o.o.

Fertil je prva fabrika u Srbiji koja proizvodi mineralna đubriva tipa NPK i NP, koristeći tehnologiju kompaktiranja - fleksibilnu tehnologiju koja ne uključuje hemijske procese i ne zagađuje okolinu. Kompaktirana granula u sebi sadrži sve makro i mikro elemente potrebne za pravilan razvoj biljaka i postizanje visokog prinosa u ratarskoj, voćarskoj i povrtarskoj proizvodnji. Fertil đubriva u potpunosti prate savremene svetske trendove u ishrani biljaka.

Pored proizvodnje, fabrika se bavi i pakovanjem i distribucijom azotnih đubriva tipa: Urea, KAN, AN, SAN, MAP i DAP.

Proizvodni kapacitet iznosi 100.000 tona đubriva godišnje.