XII Savetovanje o zaštiti bilja

Na Zlatiboru je od 25. do 29. novembra održano XII Savetovanje o zaštiti bilja, na kome se tradicionalno predstavljaju najnovija stručna saznanja i naučnoistraživački radovi domaćih i inostranih autora. Na seminaru svake godine učestvuje veliki broj istraživača i stručnjaka za zaštitu bilja, a uvek aktuelna tema je uspostavljanje bolje saradnje između naučnih institucija, poljoprivrednog sektora i regulatornih tela iz oblasti sredstava za zaštitu bilja. Agrotim kompanije Victoria Group je i ove godine učestvovao na skupu, iskoristivši ovu priliku da partnerima predstavi aktivnosti u narednoj sezoni.