Setva jarih useva u toku

U toku je setva jarih useva. Na terenu Severne i Zapadne Bačke suncokret je posejan na oko 15 % površina, a soja na oko 10% površina. Na terenu  Južne Bačke suncokret je posejan na oko 10-20 %, a soja na 10-20 % površina. Na terenu  Južnog Banata suncokret i soja su posejani na oko 5-10% površina.