Nova linija premiksa Veterinarskog zavoda Subotica

Primena novih naučnih dostignuća u ishrani domaćih životinja i poboljšanje opšte zdravstvene zaštite imali su značajan uticaj na visok porast proizvodnje kod domaćih životinja, odnosno intenziviranje proizvodnje mesa, mleka, jaja i drugih namirnica životinjskog porekla. Produktivne bolesti, koje obuhvataju veliki broj metaboličkih poremećaja koji su posledica neadekvatne ishrane, redovni su pratioci visoke proizvodnje i najveći problem sa kojim se danas susreću stočari.

Upravo iz tog razloga, a na osnovu višedecenijskog iskustva u proizvodnji hrane za životinje, tim stručnjaka Veterinarskog zavoda Subotica sastavio je potpuno nove recepture za najnoviju generaciju premiksa. Na tržištu će se naći 10 potpuno novih vitaminsko-mineralnih smeša koje svojim karakteristikama garantuju vrhunske rezultate.

Premiksi su proizvodi sa visokim sadržajem vitamina, mineralnih materija, aminokiselina i drugih dozvoljenih dodataka, koji su homogeno izmešani sa nosačem biljnog porekla. U zavisnosti od vrste i kategorije životinja sadrže i enzime, arome, probiotike, prebiotike i fitogene. Upotrebom premiksa u ishrani životinja obezbeđuje se optimalni unos vitamina i minerala, kao važnih elemenata zdrave i kvalitetne ishrane.

Novi premiksi Veterinarskog zavoda Subotice namenjeni su, u zavisnosti od formulacije, za intenzivan tov pilića, završni tov pilića, za koke nosilje, prasad, tov svinja, suprasne krmače i krmače dojare, telad, tov junadi i za krave muzare.