Informacija za medije

Beograd, 21.februar 2013. - Povodom insinuacija plasiranih u javnost da je analiza mleka na prisustvo aflatoksina, koju je uradila SP Laboratorija, rukovođena političkim motivima, kompanija Victoria Group ovim putem saopštava da su ovakve i slične optužbe u potpunosti netačne i neosnovane. Analize po narudžbini dva nezavisna naručioca urađene su u skladu sa najvišim međunarodnim standardima SP Laboratorije koja je jedna od prvih akreditovanih laboratorija u Srbiji (u skladu sa ISO/IEC 17025 od strane Akreditacionog tela Srbije 2001. godine) i koja ovlašćeno sprovodi i međunarodne arbitraže. Još jednom napominjemo da, uz dozvolu naručilaca analize, preostale količine uzoraka korišćenih u analizi mleka, SP Laboratorija može da ponudi na ponovljena ispitivanja svim nadležnim institucijama.

Victoria Group od svog osnivanja posluje u skladu sa najvišim profesionalnim standardima po ekonomskim i tržišnim principima, a nikako političkim. Od svog osnivanja kompanija je investirala u Srbiji više od 200 miliona evra. Poslovnu efikasnost i nezavisnost poslovanja ove kompanije potvrđuju i poslovni rezultati, među kojima samo 2012. godine ostvareni neto izvoz na 40 tržišta širom sveta iznosi više od 200 miliona evra.

Kompanija je jedan od pionira kada je reč o uspostavljanju partnerstva i podrške poljoprivrednim proizvođačima i danas sarađuje sa oko 40.000 poljoprivrednika preko više od 300 kooperanata. Činjenica da svake godine sa oko 100 miliona evra predfinansira primarnu proizvodnju govori u prilog tome da je kompanija Victoria Group jedan od ključnih faktora u razvoju srpskog agrara.
Vlasničku strukturu kompanije Victoria Group čine: Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Zoran Mitrović, Milija Babović i Apsara Limited fond. Kompanijom upravlja profesionalni menadžment sa dugim iskustvom u multinacionalnim korporacijama. U deset kompanija članica Victoria Group zaposleno je više od 1 800 radnika.

SP laboratorija, članica Victoria Group, je jedna od prvih akreditovanih laboratorija u Srbiji, akreditovana u skladu sa ISO/IEC 17025 od strane Akreditacionog tela Srbije, a nakon potpisivanja sporazuma ovog tela i Međunarodne organizacije za akreditaciju laboratorija, dobija i status medjunarodno priznate (sertifikat dostupan na veb sajtu Akreditacionog tela Srbije www.ats.rs). Na godišnjem nivou vrši ispitivanje oko 40.000 uzoraka hrane za ljudsku i životinjsku ishranu, a na osnovu zahteva Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva zdravlja, Uprave za veterinu kao i velikog broja međunarodnih i domaćih kompanija i proizvođača.