CORUM – novi herbicid u ponudi Victoria Logistic

Victoria Logistic je ove sezone u saradnji sa kompanijom BASF proširila svoju ponudu sredstava za zaštitu bilja namenjenu uzgajivačima soje. Novi herbicid  CORUM je efikasno rešenje u borbi protiv korova u soji na bazi dve aktivne materije: bentazona (480g/l) i imazamoksa (22,4g/l), koje zajednički deluju na otporan štir, abutilon, tatulu, poljsku gorušicu, kereće grožđe i čičak.

Poznato je da je soja usev koji raste sporo, te je korovi često prestignu, zbog čega primenom efikasnog herbicida poljoprivrednici štite svoj prinos. Za sve dodatne informacije o primeni preparata CORUM poljoprivrednici mogu kontaktirati stručnu službu Agrotima Victoria Logistic.

Više informacija o Corumu možete pronaći i ovde.